OTV Plast

OTV Plast - på Vejen til vækst

I løbet af de seneste år er OTV Plasts omsætning steget med 25%. Med aktiv hjælp fra Genua er omkostningerne reduceret og driften optimeret.

Når den nordiske industri har brug for specialfremstillede plastikkomponenter, kontakter de OTV Plast i Vejen. OTV Plast er bl.a. ISO 9001-2008 certificerede, så kunderne ved, at deres bestilte plastkomponenter altid har den ønskede kvalitet. Kunderne ringer tit, og hver måned producerer OTV Plast mange forskellige plastemner med vidt forskellig kompleksitet.

OTV Plast er kendt for sine hurtige svartider, sin høje leveringssikkerhed og sin korte leveringstid. Med andre ord får kunderne svar med det samme, og de får deres varer på den aftalte dag, mens tiden fra produktion til levering er kortere end hos mange konkurrenter. Det gør OTV Plast til den foretrukne partner for rigtig mange virksomheder. Det gælder i særlig grad virksomheder inden for fødevarebranchen, idet OTV Plast kan tilbyde den nødvendige fødevaredokumentation og sporbarhed på materialer bestemt til kontakt med fødevarer. 

OTV Plast har været en del af Genua-familien siden 2003 og et selvstændigt firma i Genua koncernen siden 2010. I løbet af de seneste år er OTV Plasts omsætning steget med 25%. Med aktiv hjælp fra Genua er omkostningerne reduceret og driften optimeret, ligesom der er investeret i flere maskiner, større produktionsfaciliteter og flere sælgere. I dag fremstår OTV Plast som en toptrimmet plastproducent – klar til at indfri sine ambitiøse vækstmål. 

Læs mere på OTV.dk
Genua har løbende investeret i OTV Plast i form af nyt It system, nye maskiner og ikke mindst større produktionsfaciliteter, så vi i dag har de nødvendige moderne faciliteter til fortsat at vokse, hvilket har været helt afgørende for OTV. Desuden var Genua meget vigtig for OTV lige efter finanskrisen. Her spurgte flere kunder ind til vores forsyningssikkerhed, fordi mange andre producenter var i økonomiske vanskeligheder, så det ikke var sikkert, at kundernes bestilling blev leveret. Når vi nævnte, at Genua var vores ejere, stillede de ikke flere spørgsmål.
Henrik Jylov, administrerende direktør, OTV Plast